Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Mateřská škola 1. máje


  Mateřská škola, Vimperk, 1. máje, příspěvková organizace

   

   

  Mateřská škola je umístěna v krásné jednopatrové secesní vile. Tento objekt využívá od roku 1990 jako škola se třemi třídami, kam jsou děti rozdělovány zpravidla podle věku. Celková kapacita školy je pro 80 dětí. Při realizaci poslední rozsáhlé rekonstrukce a modernizace objektu, která proběhla v roce 2009, byly v tomto předškolním zařízení vytvořeny plně vyhovující podmínky pro provoz mateřské školy, splňující veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.

   

   

  Třídy a všechna prostranství jsou účelně zařízena s ohledem na jejich funkčnost, svou barevností působí dojmem veselosti a hravosti, pozitivně napomáhají vzdělávání. Netradiční členitost prostor budovy, její vybavení pestrým nábytkem spolu s tematickou výzdobou poskytuje dětem poutavé prostředí.

   

   

  Výjimečností zařízení je velká sauna, která je umístěna ve sklepních prostorách budovy. Saunování se účastní všechny děti mateřské školy, které se saunovat mohou a nebrání jim v saunování zdravotní omezení. Pravidelné saunování přispívá k upevňování zdraví dítěte, vedle zdravotního významu dál samotné saunování napomáhá rozvíjet všechny oblasti výchovně vzdělávacího procesu u dětí předškolního věku, je nejvhodnějším prostředím z hlediska utváření prožitků dětí.

   

   

  Škola má rovněž vlastní školní jídelnu, kde je pro děti připravována pestrá a bohatá strava. Celou budovu obklopuje velká školní zahrada, s podobou lesoparku, množstvím listnatých a jehličnatých stromů a řadou herních prvků umožňujících nejrozmanitější pohybové využití dětí.

   

   

  Školní vzdělávací program školy má název: „Svět kolem nás“ a umožňuje dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, kde je snahou každé dítě dovést k tomu, aby v rozsahu svých osobnostních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další rozvoj komunikativních, fyzických i rozumových schopností.

   

   

  Nadstandardní zaměření mateřská škola dlouhodobě uplatňuje při rozvoji estetického vnímání a vyjadřování. V rámci tohoto působení se děti pravidelně účastní řady vyhlášených dětských výtvarných soutěží, vždy s velmi dobrým umístěním. Obzvláště vysoká úspěšnost byla zaznamenána ve výtvarné soutěži Natur Vision „Máme rádi zvířata 2012“, kde se umístily čtyři děti MŠ 1. máje v první desítce nejlepších dětských autorů.

   

   

  Pro rozvoj ekologické výchovy uplatňuje mateřská škola vedle řady nejrůznějších herních aktivit úzkou spolupráci se střediskem enviromentální výchovy NP a CHKOŠ Šumava, pravidelně využívá nabídku vyúkových programů, které tematicky doplňují obsah výchovně vzdělávací práce. Každoročně se také mateřská škola zapojuje ve spolupráci se ZŠ TGM do projektu „Škola nanečisto“. Tento projekt významně napomáhá bezproblémovému přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a připravenost dětí na další vzdělávání.  

   

   

  Sdílet