Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Kupčení s městskými byty

   

   

   

  Kupčení s městskými byty

   

   

   

   

  Nedávno jsem mimoděk zaslechl informaci, které jsem zpočátku nechtěl ani uvěřit.

   

   

  O co jde?

   

   

         Ve Vimperku je normální, že nájemník městského bytu, který má přidělený městský byt od města na základě nájemní smlouvy, ale tento byt nevyužívá z důvodu, že má jiné bydlení, např. postavil si vlastní dům, zdědil byt, sestěhoval se s partnerem do jednoho bytu apod., tak můžete tento byt pře-pronajmout třetí osobě, se souhlasem města.

   

   

   

         Takto to nevypadá nijak divně, pokud máte kde bydlet, ale už asi ne každý občan Vimperka ví, jak děsivá je ve Vimperku situace ohledně bytů. Kdo nežádal o městský byt, tak asi neví, že cca čtyřikrát do roka chodí průvod minimálně 50 až 70-ti zájemců o byt na prohlídku nabízených bytů a přitom bývají v nabídce města, aby se neřeklo, 2 byty, slovy: dva byty.

   

   

   

         Nájemné v městských bytech je přitom směšně nízké, kdy činí cca 35,- Kč/m2, což je hluboko pod krajským průměrem, ale přesně toto nahrává pře-pronajímatelům, kteří pronajímají městské byty za tržní nájemné, kdy např. byt 2+1 o výměře 65 m2 se pronajímá za 8.500,- Kč, což činí 130,- Kč/m2. Tedy zájemci o byt, místo aby bydleli v městských bytech za oficiální nájemné, jsou nuceni přeplácet pře-pronájem cca o 100,- Kč/m2.

   

   

   

         Takto vzniklá amorální situace má ovšem i další aspekt. Pokud pře-pronajímatel má v našem vzorovém příkladu roční čistý zisk (12 měsíců x 95,- Kč/m2x 65 m2)=74.100,- Kč, za nulové náklady, a přitom daň z pronájmu bytu činí 15%, tak by měl zaplatit daň z příjmu ve výši 11.115,-Kč, tedy kdo pře-pronajímá léta městský byt a neplatí za to daň z příjmu, tak má zaděláno na docela slušný problém.

   

   

   

  Jak je možné, že se takto oficiálně kupčí s městskými byty?

   

   

   

         Paní starostka, která podle mého rychlého průzkumu, je asi jediná ze starostů v Jihočeském kraji, která již nejméně 10 let vedle starostování, resp. místostarostování, usilovala vždy o to, aby byla předsedkyní bytové komise. Když odstoupila v roce 2017 od starostování, tak skutečnou lítost projevila, až když byla odvolána i z postu předsedkyně bytové komise. Standardní funkce starosty je předseda povodňové komise či krizového štábu, velí městské policii apod., ale z jakého důvodu Ing. Martanová dlouhodobě usiluje a vede bytovou komisi, to zůstává otázkou? Tuto funkci běžně zastávají v ostatních městech úředníci města, popř. zastupitelé města.

   

   

   

         Většina vrácených bytů nájemníky pochází z výstavby z 50 až 80-týchlet a jejich stav odpovídá věku, tzn. radnicesololitové jádra, kuchyň z umakartu a o koupelně či WC ani nemluvě. Na dotaz u kompetentních úředníků zaměstnaných na Městské správě domů Vimperk, proč město byty nezmodernizuje a následně nenabídne za vyšší nájemné, je odpověď dost zarážející. Proč budeme byty opravovat, když lidi si byt pronajmou i v takovém stavu jaký je a případně si byt opraví či upraví na své náklady a my ušetříme?!

   

   

   

         Komunismus, ať už s jakoukoliv tváří, skončil před 30 lety, ale Městské správě domů Vimperka paní předsedkyni bytové komise, to asi ještě nikdo neoznámil, jak jinak vysvětlit jejich chování k našemu společnému majetku, tedy v jaké konání hledat povinné jednánís péčí řádného hospodáře?

   

   

   

         Toto amorální obohacování, vedené pod taktovkou paní předsedkyně bytové komise Ing. Martanové, se asi nevyřeší zevnitř, proto vřele doporučuji všem pře-pronajímatelům o urychlené vrácení bytů městu, protože i na tuto činnost v brzké době bude potřebná koncesionovaná živnost. Dále bych určitě doporučil všem pře-pronajímatelům obratem vyřešit své případné závazky vůči Finančnímu úřadu, jelikož je velice pravděpodobné, že o této podnikatelské činnosti budou záhy informovány kompetentní orgány prostřednictvím „rozhořčených občanů“. Současně si dovoluji navrhnout přepsat nájemní smlouvu k užívání bytů stávajícím nájemníkům.

   

   

   

         A dále nezvážila paní předsedkyně bytové komise, když už v přebubřelém propočtu města nebylo počítáno s modernizací městských bytových jednotek,vyjít vstříc nájemníkům a refundovat jim provedené úpravy a opravy na městských bytech např. za dočasné upravení výše nájmu?

   

   

   

         Před týdnem jsem se zúčastnil 10. ročníku Malontské bulky, pro neznalé jedná se o karetní hru, která se konala v sále kulturního domu a zúčastnilo se jí 123 hráčů. Turnaj je již léta v plně režii starosty Vladimíra Malého a Mysliveckého spolku Malonty. Toto je informace méně zajímavá, ale co je skutečně zajímavé je to, že pan Malý je starostou obce Malonty, která se nachází v okr. Český Krumlov, již přes 25 let a důvod?

   

   

   

         Například když už zde řešíme bytovou otázku ve Vimperku, tak jen ve zkratce nastíním, jak jí řešil starosta Malý v Malontech. Aby před léty vyřešil nedostatek bytů v Malontech, tak si obec vzala půjčku, za kterou nakoupila pozemky a na nich postavila rodinné domy, které pronajala občanům Malont, kteří normálně platili nájem. Po zaplacení nájmů, které se rovnaly nákladům na koupi pozemku a výstavby domu, převedl starosta Malý tento dům do vlastnictví nájemníka. Co dodat, proto je v Malontech stále volen a občané mu plně důvěřují, že to co dělá, je v jejich prospěch.

   

   

   

         Ve stínu takového starosty a jeho přístupu k občanům, je pak smutné sledovat, jak nejvyšší představitelka města Vimperk zachází s naším společným majetkem, jako vzor může sloužit právě bytový fond města, za který je plně odpovědna více jak 10 let. Myslím, že to nepotřebuje další komentář a názor si může udělat každý sám.

   

   

   

  Závěrem si neodpustím otázky, na které tradičně nikdo neodpoví:

   

  Kolik bytů je takto pře-pronajímáno oficiálně a kolik neoficiálně?

  Je známo bytové komisi, kdo a na základě jaké právní normy užívá městský byt?

  Provádí bytová komise kontrolu způsobu užívání městských bytů, a to zejména na základě vlastnického práva k bytu?

   

   

   

         Nedávno byl na FB vyfocen Vimperský městský byt, který představoval spíš detašované pracoviště skládky odpadů v Pravětíně. Myslím, že ve smlouvě o pronájmu bytu je běžná klauzule o způsobu užívání, kontrole užívání bytu a z toho plynoucí sankce, ale zajímá to vůbec někoho?

   

   

   

  Tak zase někdy jindy a snad v lepších časech.

   

   


  Ing. Milan Pešek

   

   

  Sdílet